Mặt bằng thiết kế Chung cư Xuân Mai Complex

Chung cư Xuân Mai Complex được thiết kế với phong cách hiện đại tận dụng tối đa không gian để lấy gió và ánh sáng tự nhiên.

✥ Các tòa tháp chung cư tại Xuân Mai Complex được bố trí chung đế, chung tầng hầm nhưng không đi thông đảm bảo mật độ 1 tòa không quá đông.

✥ Cơ cấu diện tích căn hộ tại hai tháp chung cư K & L: 

- Căn 3 ngủ : 80,4 m2 - Căn hộ loại A

- Căn 2 ngủ :

+ Căn hộ 47 m2 - Căn hộ loại K

+ Căn hộ 48 m2 - Căn hộ loại C

+ Căn hộ 54 m2 - Căn hộ loại L

+ Căn hộ 58 m2 - Căn hộ loại G

+ Căn hộ 62 m2 - Căn hộ loại B

Mặt bằng thiết kế chung tòa K & L
Mặt bằng bố trí các căn hộ tại hai tòa K & L

✥ Cơ cấu diện tích căn hộ tại ba tháp chung cư F, G & H: 

- Căn 3 ngủ : 80 m2 - Căn hộ loại A

- Căn 2 ngủ :

+ Căn hộ 49 m2 - Căn hộ loại K

+ Căn hộ 47 m2 - Căn hộ loại C

+ Căn hộ 62 m2 - Căn hộ loại B

+ Căn hộ 63 m2 - Căn hộ loại D

+ Căn hộ 61 m2 - Căn hộ loại E

+ Căn hộ 68 m2 - Căn hộ loại F

Mặt bằng thiết kế chung tòa F, G & H

Diện tích căn hộ được tính theo diện tích thực tế càng lên cao diện tích thực tế căn hộ càng to (do trục kỹ thuật được thu hẹp)

Sơ đồ mặt bằng tòa K

Tháp K Xuân Mai Complex được bố trí 14 căn trên một mặt sàn với 4 thang máy và 2 thang bộ đảm bảo nhu cầu của cư dân

Căn hộ tại tháp K được bố trí chủ yếu theo hướng ban công Đông Bắc, cửa vào Tây Nam hoặc ngược lại: căn hộ số 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 phù hợp gia chủ thuộc Tây Tứ Mệnh

Mặt bằng thiết kế tòa K

Trong đó:

- Căn 3 ngủ: số lượng 2 căn, có diện tích : 80,4 m2 - Căn hộ loại A

- Căn 2 ngủ: số lượng 12 căn, diện tích đa dạng:

+ Căn hộ 48 m2 - căn hộ loại C ( số lượng 1 căn)

+ Căn hộ 58 m2- căn hộ loại G ( số lượng 1 căn)

+ Căn hộ 62 m2 - căn hộ loại B ( số lượng 9 căn)

+ Căn hộ 69 m2 - căn hộ loại H ( số lượng 1 căn)

Thống kê diện tích tòa K

Sơ đồ mặt bằng tòa L

Tháp L Xuân Mai Complex được bố trí 15 căn trên một mặt sàn với 4 thang máy và 2 thang bộ đảm bảo nhu cầu của cư dân

Căn hộ tại tháp L được bố trí chủ yếu theo hướng ban công hướng Bắc, cửa vào hướng Nam hoặc ngược lại phù hợp gia chủ thuộc Đông Tứ mệnh

- Căn hộ có hướng ban công Nam cửa vào Bắc: căn số 5,6,7,8,9,10,11

- Căn hộ có hướng ban công Bắc cửa vào Nam: căn số 1,2,12,13,14,15

- Căn góc có cửa vào hướng Bắc ban công Nam và Đông: căn số 3

- Căn góc có cửa vào hướng Nam ban công Bắc và Đông: căn số 4

Mặt bằng thiết kế tòa L

Trong đó:

- Căn 3 ngủ: số lượng 2 căn, có diện tích: 80,4 m2 - Căn hộ loại A

- Căn 2 ngủ: số lượng 13 căn, diện tích đa dạng:

+ Căn hộ 47 m2 - căn hộ loại K ( số lượng1 căn )

+ Căn hộ 54 m2 - căn hộ loại L ( số lượng12 căn )

Thống kê diện tích tòa L

Sơ đồ mặt bằng tòa F

Tháp F Xuân Mai Complex được bố trí 14 căn trên một mặt sàn với 4 thang máy và 2 thang bộ đảm bảo nhu cầu của cư dân

Căn hộ tại tháp K được bố trí chủ yếu theo hướng ban công Đông Bắc, cửa vào Tây Nam hoặc ngược lại. Phù hợp chủ yếu với gia chủ Tây Tứ Mệnh

Mặt bằng thiết kế tòa F dự  án chung cư xuân mai complex

- Căn hộ có hướng ban công Tây Nam cửa vào Đông Bắc: căn số 01, 02, 03, 13, 14

- Căn hộ có hướng ban công Đông Bắc cửa vào Tây Nam: căn số 05, 06, 07, 08, 09, 10

- Căn góc có cửa vào hướng Chính Nam ban công Tây và Bắc: căn số 04

- Căn góc có cửa vào hướng Tây Nam ban công Đông Bắc và Đông Nam: căn số 11

- Căn góc có cửa vào hướng Đông Bắc ban công Tây Nam & Đông Nam: căn số 12

Trong đó:

- Căn 3 ngủ: số lượng 2 căn, có diện tích: 80,4 m2 - Căn hộ loại A

- Căn 2 ngủ: số lượng 12 căn, diện tích đa dạng:

+ Căn hộ 61 m2 - căn hộ loại E ( số lượng1 căn )

+ Căn hộ 62 m2 - căn hộ loại B ( số lượng 9 căn )

+ Căn hộ 63 m2 - căn hộ loại D ( số lượng 1 căn )

+ Căn hộ 68 m2 - căn hộ loại F ( số lượng1 căn )

Sơ đồ mặt bằng tòa G

Tháp G Xuân Mai Complex được bố trí 15 căn trên một mặt sàn với 4 thang máy và 2 thang bộ đảm bảo nhu cầu của cư dân

Căn hộ tại tháp G được bố trí chủ yếu theo hướng ban công hướng Bắc cửa vào hướng Nam hoặc ngược lại phù hợp gia chủ thuộc Đông Tứ mệnh

- Căn hộ có hướng ban công Chính Nam cửa vào Chính Bắc: căn số 01, 02, 03, 12, 13, 14, 15

- Căn hộ có hướng ban công Chính Bắc cửa vào Chính Nam: căn số 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10

- Căn góc có cửa vào hướng Chính Nam ban công Bắc và Đông: căn số 11

Mặt bằng thiết kế tòa G dự án chung cư xuân mai complex

Trong đó:

- Căn 2 ngủ: số lượng 15 căn, diện tích đa dạng:

+ Căn hộ 47 m2 - căn hộ loại C ( số lượng 1 căn )

+ Căn hộ 49 m2 - căn hộ loại K ( số lượng 9 căn )

+ Căn hộ 62 m2 - căn hộ loại B ( số lượng 5 căn )

Sơ đồ mặt bằng tòa H

Tháp H Xuân Mai Complex được bố trí 13 căn trên một mặt sàn với 4 thang máy và 2 thang bộ đảm bảo nhu cầu của cư dân

Căn hộ tại tháp H được bố trí chủ yếu theo hướng ban công hướng Bắc cửa vào hướng Nam hoặc ngược lại phù hợp gia chủ thuộc Đông Tứ mệnh

- Căn hộ có hướng ban công Chính Nam cửa vào Chính Bắc: căn số 01, 02, 11, 12, 13

- Căn hộ có hướng ban công Chính Bắc cửa vào Chính Nam: căn số 05, 06, 07, 08, 09, 10

- Căn góc có cửa vào hướng Chính Nam ban công Bắc và Tây: căn số 04

- Căn góc có cửa vào hướng Chính Bắc ban công Tây và Nam: căn số 03

Mặt bằng thiết kế tòa H dự án chung cư xuân mai complex

Trong đó:

- Căn 3 ngủ: số lượng 2 căn, có diện tích: 80,4 m2 - Căn hộ loại A

- Căn 2 ngủ: số lượng 11 căn, diện tích đa dạng:

+ Căn hộ 47 m2 - căn hộ loại C ( số lượng 1 căn )

+ Căn hộ 62 m2 - căn hộ loại B ( số lượng 10căn )

Thiết kế chi tiết căn hộ tại chung cư Xuân Mai Complex

✥ Căn Hộ loại L: căn hộ loại 2 phòng ngủ 1 vệ sinh

- Diện tích thông thủy: 54 m2

- Phòng khách + ăn + bếp: 24.61 m2

- Phòng ngủ 1: 11.65 m2

- Phòng ngủ 2: 7.65 m2

- Vệ sinh: 3.61 m2

- Logia: 4.59 m2

Mặt bằng thiết kế căn hộ loại L

✥ Căn Hộ loại A: căn hộ loại 3 phòng ngủ, 2 vệ sinh

- Diện tích thông thủy: 80.00 m2

- Phòng khách + ăn + bếp: 31.13 m2

- Phòng ngủ 1: 13.15 m2

- Phòng ngủ 2: 13.15 m2

- Phòng ngủ 3: 9.96 m2

- Vệ sinh 1: 3.71 m2

- Vệ sinh 2: 3.44 m2

- Logia 1: 2.3 m2

- Logia 2: 2.31 m2

Mặt bằng căn hộ loại A

✥ Căn Hộ loại B: căn hộ loại 2 ngủ 2 vệ sinh

- Diện tích thông thủy: 61 m2

- Phòng khách + ăn + bếp: 31.19 m2

- Phòng ngủ 1: 11.31 m2

- Phòng ngủ 2: 9.46 m2

- Vệ sinh 1: 2.98 m2

- Vệ sinh 2: 3.27 m2

- Logia: 4.95 m2

Mặt bằng căn hộ loại B

✥ Căn Hộ loại C: căn hộ loại 2 ngủ 1 vệ sinh

- Diện tích thông thủy: 48 m2

- Phòng khách + ăn + bếp: 22.50 m2

- Phòng ngủ 1: 7.69 m2

- Phòng ngủ 2: 9.39 m2

- Vệ sinh 1: 3.62 m2

- Logia : 2.18 m2

✥ Căn Hộ loại G: căn hộ 2 ngủ 2 vệ sinh

- Diện tích thông thủy: 58 m2

- Phòng khách + ăn + bếp: 26.50 m2

- Phòng ngủ 1: 9.59 m2

- Phòng ngủ 2: 8.01 m2

- Vệ sinh 1: 3.34 m2

- Vệ sinh 2: 5.1 m2

- Logia: 3.8 m2

Mặt bằng căn hộ loại G

✥ Căn Hộ loại H: căn hộ loại 2 ngủ 2 vệ sinh

- Diện tích thông thủy: 70 m2

- Phòng khách + ăn + bếp: 31.64 m2

- Phòng ngủ 1: 10.91 m2

- Phòng ngủ 2: 13.85 m2

- Vệ sinh 1: 3.99 m2

- Vệ sinh 2: 3.87 m2

- Logia: 3.10 m2

Mặt bằng căn hộ loại H

✥ Căn Hộ loại K: căn hộ loại 2 ngủ 1 vệ sinh

- Diện tích thông thủy: 47.00 m2

- Phòng khách + ăn + bếp: 23.87 m2

- Phòng ngủ 1: 9.40 m2

- Phòng ngủ 2:  7.20 m2

- Vệ sinh: 3.28 m2

- Logia: 2.13 m2

Mặt bằng căn hộ loại K

✥ Căn Hộ loại D: căn hộ loại 2 ngủ 1 vệ sinh

- Diện tích thông thủy: 63.00 m2

- Phòng khách + ăn + bếp: 30 m2

- Phòng ngủ 1: 11 m2

- Phòng ngủ 2:  10 m2

- Vệ sinh 1 & 2: 3 m2

- Logia: 3 m2

Chi tiết mặt bằng căn hộ loại D - 63m2 tòa dự án Xuân Mai Complex

✥ Căn Hộ loại E: căn hộ loại 2 ngủ 1 vệ sinh

- Diện tích thông thủy: 61,60 m2

- Phòng khách + ăn + bếp: 26 m2

- Phòng ngủ 1: 9 m2

- Phòng ngủ 2:  12 m2

- Vệ sinh 1: 3 m2

- Vệ sinh 2: 4 m2

- Logia: 6 m2

Chi tiết mặt bằng căn hộ loại E - 61m2 tòa dự án Xuân Mai Complex

✥ Căn Hộ loại F: căn hộ loại 2 ngủ 1 vệ sinh

- Diện tích thông thủy: 69 m2

- Phòng khách + ăn + bếp: 28 m2

- Phòng ngủ 1: 13 m2

- Phòng ngủ 2:  11 m2

- Vệ sinh 1: 5 m2

- Vệ sinh 2: 3 m2

- Logia: 6 m2

Chi tiết mặt bằng căn hộ loại F - 61m2 tòa dự án Xuân Mai Complex

11/01/2018
 
 

Bài viết liên quan

Nhận tư vấn chi tiết

Cam kết bảo vệ thông tin khách hàng, Đưa thông tin chính xác mới nhất, không làm phiền..

Họ và tên:
Số điện thoại:
Email:
 
  ĐĂNG KÝ
 

Find us on Facebook